Efter ett innehållsrikt år vill jag tacka för samarbete och fina upplevelser.
för;
resor i Sverige och till Norge som så många gånger tidigare, kurser och besök hos kära vänner – alltid lika fina tillfällen till möten. Efter alla år sedan 2004, när jag började studera på Högskolan i Telemark, så är västra Skandinavien också ”hemma”.

Skottland, Edinburgh, Gullane - för första gången, hoppas att det kan bli fler resor dit.

Utställningen Vridet – helt enkelt, på Svenska Vävstolsmuseet i Glimåkra under september/oktober.

Och så blev det bokarbete hela sommaren och tack vare god hjälp av Christer Wennefjord, och Felix på Tello tryckeri i Söderköping, 
låg "Vridna trådar och tankar om brickvävning" klar till Vävmässan i Växjö i september.
Så också den engelska versionen av "Brickvävning så in i Norden/ Tablet weaving in true Nordic fashion" som nu säljs i USA genom ”Glimakra USA”.

Nu börjar jag fylla planeringspärmen för 2018 och många roliga och intressanta händelser är redan planlagda.