Nästa kurs i Brickvävning i Stockholm är framflyttad till 9-10 februari 2019.

Kursen sker i samarbete mellan Stockholms läns Hemslöjdskonsulenter och Studieförbundet Vuxenskolan, Östgötagatan 11 på Söder.

Om du var med i Steg 1 kursen i februari eller har grunderna i brickvävning sedan tidigare är du välkommen. Har du frågor så hör av dig till mig: sonja@sonjaberlin.com.
Detta är 2:a kurstillfället av 4, vi träffas en gång per termin. 
Vi har några platser kvar.
Anmälan och information :