TABLET WEAVING – in true Nordic fashion
Sonja Berlin
ISBN 978-91-639-3604-3

The original book, ”Brickvävning – så in i Norden”, was published in connection with the Nordic Symposium  on Tablet Weaving from May 13-15, 1994 and the exposition, ”Brickvävning – så in i Norden” at Kalmar County Museum, Kalmar, Sweden.

3,000 copies were printed, ready for collection from the printers on the afternoon of May 12, 1994.  On May 13 160 tablet-weaving enthusiasts arrived in Kalmar and the county museum to take part in the  three-day symposium.

The participants were from Sweden, Norway, Denmark, Finland, Iceland, Estonia, Germany, Holland and France!  The display comprised 300 square metres of original items from the sixth century right up to modern textile art – the technique with all its possibilities.  A three-day tablet weaving party, with meetings giving the opportunity for the expansion of contact networks.

The first edition of the book sold out in 2001.  A smaller edition of 450 copies was printed in 2005.  This is now available once more in connection with a sequel printed in 2017.  Many years have passed, full of content, and it is my plan to tell all.

Since 1994 the English translation of ”Brickvävning – så in i Norden” has been available under the title ”Tablet Weaving – in the tru Nordic fashion”.  I now have the chance to explain that the Swedish title is a play on words.  The phrase ”så in i Norden”, apart from its literal meaning of ”so Nordic” or ”so Scandinavian”, is also used to mean ”very much”.  One can say that it is raining ”så in i Norden” which is comparable to saying that it is raining ”cats and dogs” in English.

The true history of tablet weaving in the Scandinavian countries will probably never be written.  New archeological discoveries are constantly being made, and we are still creating new ways to use the technique for new purposes.

You can order this book from:
in USA:  Eugene Textile Center.
in Sweden:
sonja@sonjaberlin.com
info@vavmagasinet.se
 

Vridna trådar och tankar - om brickvävningVridna trådar och tankar – om brickvävning.
Sonja Berlin
ISBN 978-91-633-8563-6

Baksidetext:
Sonja Berlin har i över 40 år ägnat sig åt att fördjupa sin egen och andras kunskap om brickvävning – en teknik där man med enkla redskap och grundförutsättningar kan åstadkomma avancerade textila resultat.
I bokens första del får vi glimtar ur en väverskas liv. För Sonja är brickvävningen ”den textila orkesterns piccolaflöjt – en liten, men betydelsefull del i ett större sammanhang” och vi bjuds in att följa med i resonemang kring vad slöjdande, konstnärlig verksamhet och kunskapstraderande medför för en skapande människa.
I andra halvan av boken presenteras brickvävningens tekniska grunder utifrån författarens mångåriga pedagogisk erfarenhet av kursverksamhet, grundad i ett eget utforskande arbetssätt. Här finns vägledning både för den som vill sätta upp sitt första band och för den som vill fortsätta fördjupa sig.
Lisa Hartman. Vävlärare, HV Skola Stockholm.

380,- + porto   

Nu kan du beställa boken direkt från mig; 
sonja@sonjaberlin.com
och        Vävmagasinet: info@vavmagasinet
              Slöjdmagasinet: kundservice@slojdmagasinet.se
Finns på HV Butik, Handarbetets Vänner. Djurgårdsslätten 82 -84, Stockholm

I Norge: Butiken, Norsk Folkemuseum och Veveriet, Norsk Folkemuseum.
Heimen Husflid, Stortorvet 9 Oslo. butikk.glasmagasinet@heimenhusfliden.no

Armband

På begäran finns nu mina armband att köpa även här på nätet.
Armbandet är vävt med lingarn i sexhålsbrickor, ca 3 cm brett,
knäppt med en stor tryckknapp – ett textilt lås på ett textilt smycke!

Mät omkretsen på din handled på den höjd där du vill att armbandet skall vila så lägger jag till vad som behövs.
Pris 800,- Skr. + porto.
Beställ genom: sonja@sonjaberlin.com
Efter beställning tar jag kontakt angående betalning och leverans.

Ny mail-adress

Hej, jag vill bara meddela att jag nu byter min mail-adress.
Ny e-post: sonja@sonjaberlin.com