Vridna trådar och tankar - om brickvävningVridna trådar och tankar – om brickvävning.
Sonja Berlin
ISBN 978-91-633-8563-6

Baksidetext:
Sonja Berlin har i över 40 år ägnat sig åt att fördjupa sin egen och andras kunskap om brickvävning – en teknik där man med enkla redskap och grundförutsättningar kan åstadkomma avancerade textila resultat.
I bokens första del får vi glimtar ur en väverskas liv. För Sonja är brickvävningen ”den textila orkesterns piccolaflöjt – en liten, men betydelsefull del i ett större sammanhang” och vi bjuds in att följa med i resonemang kring vad slöjdande, konstnärlig verksamhet och kunskapstraderande medför för en skapande människa.
I andra halvan av boken presenteras brickvävningens tekniska grunder utifrån författarens mångåriga pedagogisk erfarenhet av kursverksamhet, grundad i ett eget utforskande arbetssätt. Här finns vägledning både för den som vill sätta upp sitt första band och för den som vill fortsätta fördjupa sig.
Lisa Hartman. Vävlärare, HV Skola Stockholm.

380,- + porto   

Nu kan du beställa boken direkt från mig; 
sonja@sonjaberlin.com
och        Vävmagasinet: info@vavmagasinet
              Slöjdmagasinet: kundservice@slojdmagasinet.se
Finns på HV Butik, Handarbetets Vänner. Djurgårdsslätten 82 -84, Stockholm

I Norge: Butiken, Norsk Folkemuseum och Veveriet, Norsk Folkemuseum.
Heimen Husflid, Stortorvet 9 Oslo. butikk.glasmagasinet@heimenhusfliden.no